INSTRUCTORES KARATE-DO y KOBU-JUTSU

Jorge Garibaldi

Ten Chi Jin Denmark

Kyoshi 7º Dan Sekishin Karate Jutsu

Director Técnico Ten Chi Jin

Cofundador IKK Gendai Budo

Instructor Wado Ryu


Palle Toft Jensen

Shin Gi Tai Karate Center Denmark

Kyoshi 7º Dan Wado Ryu

Director Técnico Shin Gi Tai Karate Center Denmark

Instructor IKK Gendai Budo

José Navarro

Chuden Mokuroku Tosa Eishin Ryu Iaido

Renshi Rokudan Nihon Kenjutsu y Nihon Bojutsu

Sandan Muso Shindo Ryu Jojutsu

José Navarro

Kobukan Dojo Sevilla

Kyoshi 7º Dan Shito Ryu

Chuden Mokuroku Tosa Eishin Ryu

Renshi 6º Dan Iaido

Director Técnico Kobukan Dojo

Cofundador IKK Gendai Budo

Mario Caballeiro Lema

Dojo Kyokushin Gran Canaria

Renshi 6º Dan Kyokushin Kai

Director Técnico Dojo Kyokushin Gran Canaria

Instructor IKK Gendai Budo

Miguel Angel Lopez Portillo

Sandan Nihon Kenjutsu

Director Técnico Escuela Shin Budo La Puebla de Cazalla

Instructor IKK Gendai Budo